Psihološka podpora 
V dlje čas trajajočih neugodnih razmerah sta ohranjanje razumnosti in vzdrževanje čilosti duševnega zdravja oteženi nalogi.
Z namenom podpiranja kakovostnega življenje bolnikov s PB in njihovih svojcev bo psihologinja Miša Bakan izvedla psihoedukativna srečanja preko spleta (ZOOM videokonferenčna platforma).
Posamično srečanje bo trajalo 60 min. Pričelo se bo s psihoedukativnim uvodom, sledil bo premor in nadaljevalo se bo z vajami, ki bodo predstavljene udeleženim z namenom opolnomočenja samostojnega izvajanja. Na srečanje se boste lahko prijavili po elektronski pošti (drustvo_trepetlika@t-2.net) najkasneje do torka zvečer pred posamičnim srečanjem. Po prijavi boste prejeli nadaljnja navodila s povezavo. Sodelujete lahko povsem pasivno (brez avdio in video kontakta), tako da samo poslušate in gledate ali aktivno (z avdio in/ali video kontaktom) z možnostjo zastavljanja vprašanj.
Spletna srečanja bomo prirejali od prihodnjega četrtka, 12. 11. ob 17:00, dalje. Po srečanjih (med 18:00 in 19:00) bo psihologinja na voljo za telefonske pogovore na telefonski številki 040 662 313.
Vsebine in termini srečanj:
1. Po(moč) – moje moči –  12. 11.
2. Kam z občutki? – 19. 11.
3. Kako je meni? Kako je tebi? – 26. 11.
4. Čas – moj ritem, tvoj ritem? – 3. 12.
5. Sprejemanje – 10. 12.
Z lepimi pozdravi,
Miša in Mirjam
Shares
Share This