Pomembne informacije za bolnike s PB

Pomembne informacije za bolnike s PB

Na naslednjih straneh so vprašanja in odgovori, ki nam jih je poslala doc. dr. Maja Trošt, dr. med., ki so bili prevedeni iz angleščine na Centru za ekstrapiramidne bolezni v Ljubljani. Vprašanja in odgovori se nanašajo na področja, opisana spodaj. 1. Zdravljenje...
Potreba po organizaciji fizioterapije na domu (občina Kranj)

Potreba po organizaciji fizioterapije na domu (občina Kranj)

Potreba po organizaciji fizioterapije na domu (občina Kranj) Fizioterapevt je član tima, ki je odgovoren za fizioterapijo in zdravstveno vzgojo pacientov. Njegova potreba se kaže na primarni, sekundarni ter terciarni ravni. Fizioterapija na domu v tem okviru spada v...