21. in 22. aprila 2011 je v Moravskih Toplicah potekal občni zbor članov Društva Trepetlika.

(vir financiranja: Lundbeck Pharma d.o.o. in Teva Pharmaceutical Industries Limited)

Dnevni red je bil sledeč:
1. Izvolitev organov zbora (predsedstva, zapisnikarja, overovateljev).
2. Predstavitev knjižice “Življenje s parkinsonovo boleznijo – nemotorični simptomi” – prim. Dušan Flisar.
3. Predavanje “Genetika parkinsonove bolezni” – prof. dr. Borut Peterlin.
4. Predstavitev predloga in sprejem sprememb statuta društva – Rudi Celin.
5. Zbor članov:
– Poročilo predsednice in vodij enot o delu društva za leto 2010.
– Poročilo predsednice o finančnem poslovanju v letu 2010.
– Poročilo Nadzornega odbora za leto 2010.
– Program dela društva za leto 2011.
– Razprava na poročila, sprejem poročil in Programa dela ter razrešitev dosedanjih organov društva.
– Volitve novih organov društva.
6. Razno.

Na zboru je bilo možno oddati tudi vprašalnike za raziskavo Družinska anamneza v preventivni medicini – parkinsonova bolezen, poleg tega pa je potekalo jemanje vzorcev krvi za raziskavo.

Avtorja: Sebastjan Šlajpah in Doro Bogataj