Potreba po organizaciji fizioterapije na domu (občina Kranj)

Fizioterapevt je član tima, ki je odgovoren za fizioterapijo in zdravstveno vzgojo pacientov. Njegova potreba se kaže na primarni, sekundarni ter terciarni ravni. Fizioterapija na domu v tem okviru spada v primarno zdravstveno varstvo.
Osnova za diplomsko delo je bila raziskava narejena v Zdravstvenem domu Ljubljana Osnovna enota Bežigrad leta 1994. V diplomskem delu pa smo želeli dodati vprašanja o starosti, mobilnosti in oddaljenosti naših anketirancev od fizioterapije.
Ugotovili smo, da 40% preiskovancev na fizioterapijo pripeljejo svojci ali prijatelji, 30% pa se jih pripelje s svojim avtomobilom. Ugotovljene težave preiskovancev so bile večinoma travmatološke, sledijo nevrološke nato pa kardiovaskularne narave.
S fizioterapijo na domu bi naredili velik korak naprej v rehabilitacijskem ciklu in s tem omogočili rehabilitacijo bolnikom vseh starosti in patologij.

(Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot.)

Več informacij je na voljo spodaj.

Potreba_po_organizaciji_fizioterapije_na_domu_Kancilija