Pomembne informacije za bolnike s PB

nevro celice

Na naslednjih straneh so vprašanja in odgovori, ki nam jih je poslala doc. dr. Maja Trošt, dr. med., ki so bili prevedeni iz angleščine na Centru za ekstrapiramidne bolezni v Ljubljani.

Vprašanja in odgovori se nanašajo na področja, opisana spodaj.

1. Zdravljenje parkinsonove bolezni z infuzijami.
2. Telesna vadba za bolnike s parkinsonovo boleznijo.
3. Globoka možganska stimulacija za PB.
4. Kognitivna oškodovanost in vedenjske težave pri parkinsonovi bolezni.
5. Progresivna supranuklearna paraliza (PSP).

 

Pomembne informacije za bolnike s PB
Skills

Posted on

28/07/2018