Na 13. festivalu prostovoljstva, ki ga vsako leto organizira Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, in je letos potekal med 12. in 19. majem 2013, so aktivno sodelovali tudi člani Trepetlike – Anica, Martin, Dragica, Vanja in Jurij.

Prostovoljno delo je med pomembnejšimi dejavnostmi posameznih članov Trepetlike. Tudi sicer so člani Trepetlike prostovoljci, ki s svojim znanjem, izkušnjami in vodenjem skupin konkretno pripomorejo k širjenju ideje o koristnosti prostovoljnega dela.

S pomočjo prostovoljnega dela se:

  • izboljšuje kakovost življenja parkinsonskih bolnikov in njihovih družinskih članov oz. skrbnikov,
  • branijo interesi prikrajšanih, izključenih, ogroženih in na družbeni rob potisnjenih bolnikov.

Prostovoljno delo je lahko samostojna ali dodatna dejavnost.

Ves popoldanski čas festivala so na osrednjem odru nastopali osnovnošolci, srednješolci in študenti. Pa tudi ljudje srednjih let in tisti, ki so mladi po srcu. Nastopali so orkestri, razni drugi glasbeni sestavi in tudi posamezniki. Slišati je bilo glasbo znanih avtorjev in avtorske skladbe nastopajočih. Posamezniki so recitirali svoje pesmi, brali prozo, nastopali s prizori iz različnih iger, brali odlomke svojih del in predstavljali svoje glasbene stvaritve.

Člani Trepetlike letos niso nastopali na odru, vendar se bodo pripravili za nastop na 14. festivalu.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo na stojnici z zloženkami in izbranimi gradivi ter na plakatu predstavili našo celotno dejavnost na področju prostovoljstva, še posebej pa:

  • dejavnosti vodenja rekreacije (predstavitev nordijske hoje, vadba z obroči smovey),
  • skrb za ohranjanje fizičnih sposobnosti (različne telesne in gibalne vaje),
  • aktivnosti na kulturnem in izobraževalnem področju (publikacije, glasilo, pesniške zbirke …).

Anica je s pomočjo videoposnetkov predstavljala dejavnosti, v katere se lahko vključijo parkinsonski bolniki. Jurij je posameznikom in dvojicam predstavljal nordijsko hojo (po Kongresnem trgu so vadili nordijski korak). Vanja pa je obiskovalcem Trepetlikine stojnice predstavljala koristnost vadbe z obroči smovey.

Za nas so bili posebej koristni in poučni razgovori s predstavniki drugih organizacij, ki opravljajo in negujejo prostovoljno delo. Izvedeli smo marsikaj novega, se seznanili z načini predstavitve dejavnosti, notranjo organizacijo, načini pridobivanja finančnih sredstev in njihovo ekonomično porabo. Dobili smo potrditev, da smo na pravi poti. Vsi so nam zagotavljali, da je razvijanje prostovoljstva proces, ki traja in se postopoma dograjuje. To niso enkratni dogodki, ki se odvijejo in minejo, temveč daljše aktivnosti s posamezniki ali pa skupinami. Za tak razvoj so potrebni ljudje, ki verjamejo v prostovoljno delo in nimajo pred očmi le denarja ali drugih ugodnosti.

V Trepetliki je prostovoljno delo pomembna dejavnost, ki ni sistematično organizirana in vodena, predvsem pa ne strokovno in dolgoročno spremljana, a se kljub temu postopoma širi. Mnogo članov Trepetlike sploh ne ve, da so prostovoljci in da tako opravljajo družbeno koristno delo.

Spremljanje dela naših prostovoljcev je naša šibka točka. Raje delamo, kot pišemo.

Cilj spremljanja in sistematičnega beleženja konkretnih prostovoljnih aktivnosti je tudi spodbujanje prostovoljstva v organizaciji ter uresničevanje pravic in obveznosti prostovoljcev. V ta namen Trepetlika pričenja s sistematičnem vodenjem evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela. Za vsakega prostovoljca pričenjamo voditi evidenčni list prostovoljca in opis njegovega opravljenega prostovoljskega dela.

Na enem izmed naslednjih zborov članov Trepetlike naj bi izpostavili prav prostovoljno delo. Poudarek bo na ozaveščanju članov za vključevanje v prostovoljno delo.

Za razpravo je v pripravi gradivo z opisom dosedanjega prostovoljnega dela, z izhodišči celostne vsebinske ter organizacijske usmeritve delovanja na področju prostovoljnega dela v Društvu Trepetlika za obdobje 2014–2020. Na podlagi usmeritev bodo pripravljeni letni programi prostovoljnega dela.

Imenovani naj bi bili pokrajinski odbori, ki bodo vodili aktivnosti na svojem področju.

Zapis in fotografije: mag. Jurij Smerdelj