Društvo Trepetlika podaljšuje prijavo na skupinsko obnovitveno rehabilitacijo do 30.6.2024.

Prijaviti se je možno le še na Terme Topolšica. Skupinska obnovitvena rehabilitacija se bo izvajala v Hotelu Vesna, ki je obnovljen. Na razpolago so tudi bolniške postelje. Prostor je še v vseh terminih Term Topolšica.

V prilogi so vsi potrebni dokumenti za prijavo. Prijavite se, prosim, čimprej na naslov Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23 z izpolnjeno prijavnico in oznako – za rehabilitacijo.

Cvetka Pavlina Likar, predsednica Društva Trepetlika

Rehabilitacijo financira Ministrstvo za zdravje RS.

Shares
Share This