Vabljeni k branju!

https://parkinsonslife.eu/parkinsons-in-the-news-january-2021/

Parkinsonova bolezen v novicah: januar

Sveže novice po svetu                   Avtor: Johanna Stiefler Johnson                Objavljeno: 28. januar 2021

Združujemo najodmevnejše zgodbe iz januarskih novic o Parkinsonovi bolezni širom po svetu vključno z raziskovalno študijo dveh beljakovin, ki bi lahko upočasnili njeno napredovanje, in rastlinskim izvlečkom, ki se obeta kot potencialna terapija.

Osebe s PB med splošno karanteno v času covida-19 porabile 44 % manj časa za hojo

Podatki iz aplikacije za spremljanje mobilnosti oseb s Parkinsonovo boleznijo kažejo na občutno zmanjšanje gibanja med karanteno ‒ povprečna dnevna aktivnost se je zmanjšala za 44 %.

Namen aplikacije, ki jo je razvilo portugalsko podjetje Kinetikos, je podpirati vsakodnevno vadbo, in sicer tako, da osebam s PB omogoča spremljanje njihove dejavnosti v nenadzorovanih, nekliničnih okoljih. V študijo je bilo vključenih 16 oseb, pri tem pa niso ugotovili bistvenega poslabšanja gibljivosti ‒ trije udeleženci, ki so se v času trajanja študije odselili iz urbanih območij, so svojo aktivnost hoje celo povečali za 99 %.

Raziskovalci so ugotovili, da je »vpliv na aktivnost [oseb s PB] v glavnem posledica karantene in ne poslabšanja njihovih nezmožnosti«.

»Jasno postaja, kako pandemija vpliva na življenje [oseb s PB] tudi v državi, kot je Portugalska, kjer je bila razsežnost prvega vala razmeroma majhna. Multicentrična študija bi razjasnila heterogenost med državami.«

Bi lahko shizofrenija povečala tveganje za pozno obliko Parkinsonove bolezni?

Študija s Finske razkriva, da pri osebah z motnjo iz spektra shizofrenije (ang. SSD) obstaja večje tveganje za razvoj PB kasneje v življenju.

V kombiniranih regionalnih in nacionalnih pristopih k študiji so raziskovalci analizirali podatke več kot 25.000 oseb s PB. Rezultati so pokazali, da je bil (za razliko od tistih brez PB) večji delež oseb s PB predhodno diagnosticiran s SSD.

Raziskovalci so ugotovili, da bi bilo povečano tveganje za PB pri osebah s SSD lahko povezano z učinki zdravil, ki so pogosta pri zdravljenju SSD, ali pa s povečano ranljivostjo dopaminskega sistema pri SSD.

Tomi Kuusimäki, vodilni avtor študije, je dejal: »Pojav Parkinsonove bolezni in shizofrenije pri isti osebi velja za redkega, ker sta ti dve bolezni povezani z nasprotnimi spremembami v možganskem dopaminskem sistemu. Naša študija spreminja to prevladujoče pojmovanje.«

Obeta se rastlinski izvleček za zdravljenje Parkinsonove bolezni

Raziskovalci iz Južne Koreje so dognali, da bi določen rastlinski izvleček pri PB lahko pomagal pri odpravljanju pomanjkljivosti, povezanih z avtofagijo, tj. postopkom celičnega recikliranja.

Študija je pokazala, da je omenjeni ekstrakt zmanjšal znake motoričnih motenj pri glodavcih s kemično povzročeno PB, pa tudi molekularne okvare avtofagije, kar je med predlaganimi vzroki za to bolezen pogosta tema.

Podatke so zbrali pri glodavcih, ki so jim vbrizgali spojino za povečanje nevrotoksičnosti v celicah, ki proizvajajo dopamin ‒ kemični prenašalec, ki ga pri osebah s PB primanjkuje. Raziskovalci so pri miših izmerili motorično koordinacijo s testom vrteče se palice. Pri tistih miših, ki so bile zdravljene z rastlinskim izvlečkom, je bilo zaznati sorazmerno veliko izboljšanje.

Po mnenju raziskovalcev ti podatki kažejo, da bi zdravljenje s tem izvlečkom »lahko zavzelo status novega terapevtskega kandidata« pri Parkinsonovi bolezni.

Splošna karantena zaradi covida-19 poslabšala simptome Parkinsonove bolezni

Kot je razkrila študija v Italiji, je prvo zaprtje države zaradi covida-19, ki je trajalo od marca do maja 2020, znatno poslabšalo kognitivne, vedenjske in motorične simptome pri osebah s PB.

Raziskovalci so z motoričnimi, kliničnimi in kognitivnimi ocenami, opravljenimi pred in po uvedbi splošne karantene, ocenili simptome 65 oseb s PB. Rezultati so pokazali poslabšanje kognitivnih funkcij pri skoraj 40 % udeležencev; prej obstoječi vedenjski simptomi so se poslabšali pri 37,5 % udeležencev in motorične funkcije pri 35,4 %. Te ugotovitve nakazujejo, da so družbena izolacija, zmanjšana kognitivna stimulacija in fizična negibnost, ki jih je povzročilo koronavirusno zaprtje, poslabšali simptome PB.

»Dobro znano je, da je telesna neaktivnost dejavnik tveganja za kognitivne okvare in depresijo,« so zapisali raziskovalci. Kot trdijo, to dejstvo zahteva »posebne zdravstvene strategije za zagotovitev ustrezne oskrbe« za osebe s PB in njihove skrbnike.

Dve beljakovini, ki bi lahko upočasnili napredovanje Parkinsonove bolezni

Raziskovalci v Izraelu so odkrili, da bi bilo za upočasnitev ali preprečevanje napredovanja PB mogoče uporabiti dva kostna morfogenetična proteina (ang. BMP), ki imata vlogo pri razvoju nevronov, ki proizvajajo dopamin.

Tekom študije se je pokazalo, da sta v mišjem modelu PB oba BMP-ja preprečila izgubo nevronov, ki proizvajajo dopamin.

Dr. Claude Brodski, vodja Laboratorija za molekularno nevroznanost na izraelski univerzi Ben-Gurion in višji avtor študije, je dejal: »Te ugotovitve so zelo obetavne, saj kažejo, da bi [BMP-ji] lahko upočasnili ali ustavili napredovanje PB. Trenutno vsa svoja prizadevanja usmerjamo v približevanje našega odkritja klinični uporabi.«

Dr. Galit Mazooz Perlmuter, višji podpredsednik za poslovni razvoj, biofarmacevt pri BGN Technologies, je dodal: »Obstaja velikanska potreba po novih terapijah za zdravljenje PB, zlasti v poznejših stadijih bolezni […] Zdaj iščemo industrijskega partnerja za nadaljnji razvoj tega izuma, ki čaka na podelitev patenta.

 

Prevod in priredba: Društvo Trepetlika

 

Shares
Share This