V JAVNO OBRAVNAVO SE DAJE OSNUTEK SPREMEMB STATUTA DRUŠTVA TREPETLIKA
 
Pripombe na osnutek sprememb statuta je možno podati do konca oktobra na društven elektronski naslov, po pošti ali vodjem enot.
 
Odločitev o javni obravnavi je sprejel Izvršni odbor na seji dne 30.8.2023, ko je obravnaval predlog komisije za pripravo sprememb statuta in sprejel naslednje sklepe :
 
- Sprejme se osnutek sprememb statuta, kot ga je predlagala komisija s predlogi podani dodatno od predsednice kot primeren za objavo in obravnavo na spletu in po enotah,
- razprava poteka do konca oktobra, pripombe obravnava komisija skupaj z IO v začetku novembra,
- pripombe je možno oddati na elektronsko pošto društva, po pošti in vodjem enot na srečanjih,
- vodjem enot se pošljejo seznami članov po enotah, potrebno je pomisliti na člane, ki nimajo elektronske pošte.
 
Priloga k obvestilu vsebuje “veljaven statut” in osnutek sprememb, kot ga je pripravila komisija za spremembo statuta.
 
Veljaven statut Društva Trepetlika, ki ga je potrdila Upravna enota Ljubljana, je sicer objavljen na spletni strani Trepetlike.
 
Predsednica Društva Trepetlika
Cvetka Pavlina Likar
 

PRILOGE

Statut predlog sprememb cistopis avgust 2023 – WORD verzija

Statut predlog sprememb cistopis avgust 2023 – PDF verzija

Shares
Share This