Nadzorni odbor društva Trepetlika na podlagi tretje alineje drugega odstavka 27.člena Statuta društva Trepetlika sklicuje izredno zasedanje zbora članov društva, in sicer dne 22.06.2024 ob 10.00 uri v dvorani Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na naslovu Korytkova 2, 1000 Ljubljana. Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani društva Trepetlika.

Shares
Share This