Pozdravljeni člani in simpatizerji Društva Trepetlika

Na vas se obračam s prošnjo, da nas z donacijo dela dohodnine podprete in nam tako omogočite lažje delovanje.

Društvo Trepetlika je nevladna, humanitarna, prostovoljna in neprofitna organizacija, ki že 33 let deluje v dobro bolnikov s različnimi vrstami parkinsonizmov in njihovih svojcev oziroma skrbnikov. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu, ki ji davkoplačevalci lahko neposredno namenijo do 1% dohodnine.

Donacija dohodnine društvu je za vas popolnoma brezplačna, ker bi sicer neopredeljen del ostal v državnem proračunu. Vaša odločitev za donacijo dela dohodnine traja do vašega preklica. Če ste nam del dohodnine namenili že v preteklih letih, obrazca ni potrebno ponovno oddajati.

Priložen obrazec izpolnite s svojimi podatki, ga natisnite in odpošljite na naslov:

  • Finančni urad Ljubljana, p.p. 107, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,
  • Finančni urad Maribor, Titova cesta 10, 2502 Maribor,
  • Finančni urad Nova Gorica, p.p. 45, Ulica Gradnikove brigade 2, 5001 Nova Gorica,
  • Finančni urad Celje, p.p. 2399, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje,
  • Finančni urad Novo mesto, p.p.380, Kandijska cesta 2, 8001, Novo mesto,
  • ali na Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, Ljubljana.

V kolikor nimate tiskalnika, je obrazec natisnjen v vsaki številki Glasila Trepetlika in ga izpolnjenega pošljeta na enega od navedenih naslovov.

Lahko pa prosite zanj preko naše elektronske pošte: drustvo_trepetlika@t-2.net

Zahvaljujemo se za zaupanje.

Vaš prispevek bomo skrbno uporabili.

Cvetka Pavlina Likar, predsednica Društva Trepetlika

Dohodnina

Obrazec za namenitev dela dohodnine – Word

Shares
Share This