Pod mentorstvom prof. dr. Irene Hočevar Boltežar in prof. dr. Zvezdana Pirtoška pripravlja Daša Rajh  magistrsko delo z naslovom MOTNJE GOVORA IN POŽIRANJA PRI OSEBAH S PRETEŽNO TREMOROZNO IN PRETEŽNO AKINETIČNO OBLIKO PARKINSONOVE BOLEZNI. Na naše društvo se je obrnila s prošnjo po sodelovanju bolnikov v raziskavi. VABIMO VAS  K UDELEŽBI!

PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI