Pomembne informacije za bolnike s PB

Pomembne informacije za bolnike s PB

Na naslednjih straneh so vprašanja in odgovori, ki nam jih je poslala doc. dr. Maja Trošt, dr. med., ki so bili prevedeni iz angleščine na Centru za ekstrapiramidne bolezni v Ljubljani.

Vprašanja in odgovori se nanašajo na področja, opisana spodaj.

1. Zdravljenje parkinsonove bolezni z infuzijami.
2. Telesna vadba za bolnike s parkinsonovo boleznijo.
3. Globoka možganska stimulacija za PB.
4. Kognitivna oškodovanost in vedenjske težave pri parkinsonovi bolezni.
5. Progresivna supranuklearna paraliza (PSP).

 

Pomembne informacije za bolnike s PB
Skills

Posted on

28/07/2018