Zahvaljujemo se izr. prof. dr. Leji Dolenc Grošelj, dr. med., za izbor teme in odlično izvedbo predavanja na taboru v Izoli v oktobru 2014. Prav zaradi tega smo želeli, da se predavanje objavi.
Bolniki in skrbniki Društva Trepetlika

motnje spanja pri bolnikih s parkinsonovo