Donacije

Prošnja za podporo oziroma sodelovanje

Spoštovani! 

TREPETLIKA, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, deluje kot samostojna, prostovoljna in neprofitna oblika združevanja občanov, s strokovno pomočjo zdravstvene in skrbstvene službe. Imamo status humanitarne organizacije, v kateri poleg bolnikov delujejo tudi skrbniki, zdravstveni delavci in drugi simpatizerji društva. V njem so vključeni tudi bolniki z distonijo in huntingtonovo boleznijo.

Sedež društva je v Ljubljani na Šišenski cesti 23, organizacijske enote pa delujejo tudi v Novi Gorici, Celju, Mariboru, Novem mestu, Metliki in Kranju. Društvo združuje več kot 1000 članov iz vse Slovenije. Poleg druženja (zabavna in kulturna srečanja, izleti…) ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami je namen društva predvsem v izobraževanju bolnikov in njihovih svojcev, seznanjanju z novostmi pri zdravljenju ter v načinih lajšanja težav obolelih in sodelovanje s podobnimi združenji iz tujine. Najtesneje sodelujemo s strokovnjaki s področja zdravljenja in obravnave nevrodegenerativnih bolezni.

Društvo ima svoj znak v obliki stiliziranega lista trepetlike. Večkrat letno izdamo svoje glasilo Trepetlika, v katerega poleg strokovnjakov objavljajo prispevke tudi naši člani. Vsako leto pripravimo tudi posebne publikacije, tako smo letos pripravili prvi priročnik o parkinsonovi bolezni v slovenskem jeziku. Izšlo je nekaj pesniških zbirk naših članov.

Pripravili smo vrsto strokovnih in družabnih programov, ki jih sofinancira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), vendar je njihov pogoj, da del finančnih sredstev zagotovimo tudi sami.

Želeli bi vas opozoriti, da število bolnikov parkinsonikov v Sloveniji izredno hitro raste, saj se je samo v zadnjih petih, šestih letih število obolelih povečalo od okoli 2000 na preko 8000, leta 2025 pa naj bi bilo v naši državi že preko 20000 obolelih. Populacija se namreč izredno hitro stara, prav tako pa je porasla tudi osveščenost v zvezi s temi boleznimi. O kritičnosti stanja društvo že nekaj let opozarja vse pristojne inštitucije.

Zelo bi cenili, če bi nam lahko pomagali v naših prizadevanjih in realizaciji letnih programov. Vaša podpora oziroma sodelovanje je lahko v kakršni koli obliki. Lahko vam objavimo oglas v glasilu Trepetlika ali na spletni strani društva (www.trepetlika.si), če pa se odločite za prispevek oziroma donacijo, to lahko nakažete na transakcijski račun 02014-0016407805 (davčna številka 73931250).

Naš elektronski naslov je trepetlikadrustvo@gmail.com, telefon pa 01 515 10 90.

V upanju na ugoden odgovor vas lepo pozdravljam.

 

Cvetka Pavlina Likar, 
predsednica društva

Financiranje programov društva

BOLNIKI S PARKINSONOVO BOLEZNIJO pogosto živijo v osami. Zaradi narave svoje bolezni se večinoma izogibajo pogostim stikom z okolico. Da bi bolnikom olajšali njihovo vsakodnevno življenje in boj z boleznijo, izvaja društvo številne strokovne, izobraževalne in družabne dejavnosti.

Bolniki, člani društva Trepetlika smo v preteklih letih pripravili vrsto strokovnih in drugih društvenih programov.

V okviru dnevnega centra izvajamo stalne programe izobraževanja bolnikov in njihovih družin, z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja. Sem spadajo na primer programi preprečevanja padcev pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo ter programi ohranjanja samostojnosti bolnikov pri njihovih osnovnih in dnevnih dejavnostih.

Program hidroterapije izvajamo na različnih lokacijah (Zreče, Strunjan, Snovik, Šmarješke toplice). To je program prilagojenih vaj za izboljšanje gibljivosti. Po izvedbi posamezne hidrotera društvo vedno pripravi tudi določeno temo o kateri bolniki in njihovi skrbniki razpravljajo in izmenjavajo izkušnje.

Za društvo je zelo pomembna tudi njegova založniška dejavnost. Nekajkrat letno izide društveno glasilo Trepetlika, ki ga člani društva prejemajo brezplačno. Založniška dejavnost društva obsega še nekaj zloženk o bolezni, v bližnji prihodnosti pa načrtujemo izdajo knjižice oziroma priročnika, v katerem bodo podrobneje obdelani vsi vidiki bolezni. Vsebinsko jo že pripravljajo člani ekipe, ki sodelujejo pri obravnavi Parkinsonove bolezni.

Med pomembnejšimi dejavnostmi društva naj omenimo še:

 • soočanje s paničnimi motnjami in parkinsonizmom,
 • druženje mladih z bolniki s parkinsonizmom – premagovanje generacijskih pregrad,
 • pravilna prehrana,
 • sodelovanje bolnika s parkinsonovo boleznijo pri zdravljenju z zdravili,
 • različne kulturne, športne in druge dejavnosti na lokalni in državni ravni,
 • mednarodno sodelovanje.

Za kakršno koli pomoč pri izvajanju dejavnosti našega društva se vam najlepše zahvaljujemo!

Informacije za donatorje in sponzorje

Za donatorje:

Številka bančnega računa:
02014-0016407805

Banka:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Naslov banke:
Trg Republike 2, 1520 Ljubljana

Davčna številka: 73931250
Zavezanec za DDV: NE

Za sponzorje:

Društvo Trepetlika, društvo
Šišenska cesta 23
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: ga. Cvetka Likar

Telefon: (01) 5151 090
E-pošta: trepetlikadrustvo@gmail.com

SPONZORJI, DONATORJI IN SOFINANCERJI

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o., podružnica Ljubljana

FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji

GlaxoSmithKline, d. o. o.

Inotherm d.o.o.

Medis, d. o. o.

Medtronic d.o.o.

Mestna občina Ljubljana, Kranj, Maribor, Celje in Novo mesto

Ministrstvo za zdravje RS

Orion Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o.

Pošta Slovenije d.o.o.

Roche farmacevtska družba d. o.o

Telemach d.o.o.

Zaloker& Zaloker d.o.o.

Donacije iz dohodnine

Kako podariti 1 % dohodnine?

Najprej se odločite za organizacije, ki jim boste namenili skupno 1% odstotka vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 1%. 

Če želite nameniti del svoje odmerjene dohodnine (1%) za naše delovanje, Vas prosimo, da vpišete svoje podatke v obrazec spodaj, nato pa kliknite na “PRENESITE PDF”, odprite datoteko ter natisnite vsebino.

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko vložite osebno ali pošljete po pošti na Trepetliko (Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana) ali odnesite oziroma pošljite na enega od bližnjih finančnih uradov.
naprimer ;

 • Finančna urad Maribor; Titova cesta 10, 2502 Maribor ali
 • Finančni urad Ljubljana; Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali
 • Finančni urad Nova Gorica; Ulica Gradnikove brigade 2,5000 Nova Gorica ali
 • Finančni urad Celje; Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje ali
 • Finančni urad Novo mesto; Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto