Trepetlika – glasilo številka 40, junij 2020

Trepetlika – glasilo številka 40, junij 2020

Spoštovani, danes je izšla nova številka glasila Trepetlika. Kljub milo rečeno čudni pomladi, se situacija počasi normalizira. Odpadlo je mnogo dogodkov; naših rednih dejavnosti, večdnevnih izobraževalnih srečanj, obeležitev 30 letnice delovanja, nacionalna konferenca...